För våra hyresgäster

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning mister du hyresrätten.

Autogiro medgivande

Autogiro är ett betalningssätt där du som betalare inte behöver fundera över när din hyra/månadsavgift skall betalas. Du behöver heller inte tänka på att ändra utdelningsadress för dina hyresavier under en längre tids bortavaro.

Allt du behöver tänka på är att det finns tillräckligt med pengar på det konto som autogirotjänsten skall hämta pengar från.

Felanmälan

Felanmälan skall i första hand göras på vår webbplats.

Gör en felanmälan

Vid akuta ärenden så kontakta fastighetsskötaren på nedanstående telefonnummer:
Journummer: 035-10 23 30

Hyra

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Inflyttning

Övertag av nycklar sker efter överenskommelse med fastighetsskötaren. Glöm ej att anmäla nytt el-abonnemang avseende din hushållsel.

Sopor

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund.

Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan kl. 22.00 och 06.00, inte t ex spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten.

Också när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan kl. 22.00 och 06.00. Men har du förstående grannar kanske du kan ha lite mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.

Vid störningar

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet.

Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

Uppsägning

Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.

Utflyttning

Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Se även städanvisningar. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är du osäker ring fastighetsskötaren. Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med fastighetsskötaren.

Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden). Skulle Du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan tvingas vi debitera Dig för motsvarande kostnader. Glöm ej att säga upp ditt el-abonnemang avseende hushållsel.